Marketing

reklama w InternecieWiadomości dotyczące marketingu, jego dziejów, strategii rozwoju, a także zalet jakie daje przedsiębiorstwom.  Termin marketing oznacza formę aktywnego handlu,   skupiającego się na odgadywania potrzeb odbiorców, dążącego do zaspokojenia ich oczekiwań. W planach marketingowych da się wyróżnić dwa najważniejsze rodzaje : plany pull i push. Strategia pierwsza zakłada bezpośrednie oddziaływanie na odbiorcę, za pomocą agresywnych czynów reklamowych. Treść atakuje na osobę uniemożliwiając podejmowanie wyboru. Rodzajem tego typu taktyki są między innymi bannery. Druga taktyka to push, polegająca na rozbudzeniu w kliencie potrzeby zapoznania się z przekazem reklamowym. Ten rodzaj jest nieagresywny i powszechnie akceptowany przez klientów, przykładem są na przykład newslettery.